Նժդեհ Երանյան

Նժդեհ Երանյան

Նժդեհ Երանյան's picture
Scientific degree: 
պատմական գիտությունների թեկնածու
Position: 
Junior researcher
Specialization: 
հնագետ
Employee of the institute since: 
2014
Research fields: 
Առաջավոր Ասիայի բրոնզի և երկաթի դարերի հնագիտություն
Հայկական լեռնաշխարհի կոթողային մշակույթը
E-mail: 
nzhdehyan@gmail.com