Керамика поселения Акнашен

Арутюнян А. 2008. Керамика поселения Акнашен. – Ավետիսյան Պ.Ս., Քալանթարյան Ա.Ա., Բադալյան Ռ.Ս. (խմբ.). Հին Հայաստանի մշակույթը, XIV, Նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ “Գիտություն” հրատարակչություն, էջ 37-43:

Հեղինակներ / Authors: 
Арутюнян А.
Աղբյուր / Source: 
Керамика поселения Акнашен
Տարի / Year: 
2008
No.: 
XIV
Վայր / Place: 
Երևան