Հայագիտության մեծ երախտավորը (Սարգիս Հարությունյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ)

Թամար Հայրապետյան. 2008.Հայագիտության մեծ երախտավորը (Սարգիս Հարությունյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). էջ 260-263:

Հեղինակներ / Authors: 
Թամար Հայրապետյան
Տարի / Year: 
2008
Վայր / Place: 
Երևան