Շտեմարան

Հեղինակ Տարի Վերնագիր Աղբյուր Ֆայլ/Հղում
Ալվարդ Ղազիյան 1983 Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն 15
Գևորգյան Գ․ Գ․ 1980 Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն 10
Միքայելյան Գ․ Հ․ 1980 Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն 11
1978 Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն 9 Օդաբաշյան Ա․ Ա․
Սարինե Ավագյան 1978 Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն 8
Ավագյան Վ․ Գ․, Սարյան-Հարությունյան Ա․ Ա․ 1973 Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն 4
Սահակ Մովսիսյան (Բենսե) 1972 Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն 3
Փորքշեյան Խ․ Ա․, Լյուլեճյան Մ․ Գ․ 1971 Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն 2
Թեմուրճյան Վ., Տեր-Մկրտչյան Ե. 1970 Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն 1
Registration Form IAE XV Conference
Նաիրա Մովսիսյան, և այլոք Քարտեզներ և ատլասներ
Habitus-2, Instructions for Authors ,
Պավել Ավետիսյան «Հին Հայաստանի մշակույթը» գիտաժողովի ծրագիրը ՀԱԻ

Էջեր