«Հայաստանի հնագիտությունը տարածաշրջանային համատեքստում»․ 2-րդ միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված ինստիտուտի 60-ամյակին

Երք, 07/09/2019 - 09:00 - Հնգ, 07/11/2019 - 17:45
 
 
Գիտաժողովը կունենա նստաշրջաններ հետևյալ թեմաներով․
 
  • Պալեոլիթ - Տարածաշրջանի բնակեցումը առաջին մարդկանց կողմից
  • Նեոլիթ և էնեոլիթՎաղ երկրագործական հասարակությունների առաջացումը
  • Վաղ բրոնզի դար - Կուր-արաքսյան մշակույթի ձևավորումը և տարածումը
  • Միջին բրոնզի դար - Ոչ նստակյաց բրոնզեդարյան հասարակությունները
  • Ուշ բրոնզի և վաղ երկաթի դարերՄշակութային և քաղաքական ինտեգրացիայի դարաշրջանը
  • Վանի թագավորությունՄերձավորարևելյան վարչական համակարգի հայտնվելը տարածաշրջանում
  • Անտիկ և հելլենիստական դարաշրջաններԱզգային պետությունների ձևավորման ընթացքը
  • Միջնադար - Քրիստոնեական մշակույթի առաջացումը և զարգացումը տարածաշրջանում
 
Գիտաժողովի նյութերը կհրատարակվեն ինստիտուտի աշխատություններում՝ անգլերեն լեզվով, Archaeology of Armenia in Regional Context խորագրի ներքո: 
 
Գիտաժողովին մասնակցության հայտ ներկայացնելու համար անցնել հետևյալ հղումով․ https://iae60.sciencesconf.org/