Նարեկ Գալստյան

Նարեկ Գալստյան

Նարեկ Գալստյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան: 
Պատմական գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն: 
Կրտսեր գիտաշխատող
Մասնագիտություն: 
Քաղաքագետ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
2012
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Քաղաքացիական հասարակություն
ՀԿ-ներ
Էթնոմշակութային գործընթացներ
Գիտական հրապարակումները: 

1. Գալստյան, Ն. Մ.  Էթնոմշակութային գործառույթ իրականացնող հասարակական կազմակերպությունների հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1. Երևան 2009, էջ  165-172
2. Գալստյան, Ն. Մ.  ՀՀ ազգային փոքրամասնությունների հասարակական կազմակերպությունների դերը ինքնության պահպանման հարցում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3. Երևան 2010, էջ 212-226. 
3. Գալստյան, Ն. Մ.  Հասարակական կազմակերպությունների ձևավորման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում/Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում, Հայ ժողովրդի մշակույթ XV, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», Երևան 2010, էջ 59-68:

1. Գալստյան, Ն. Մ.  Էթնոմշակութային գործառույթ իրականացնող հասարակական կազմակերպությունների հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1. Երևան 2009, էջ  165-172
2. Գալստյան, Ն. Մ.  ՀՀ ազգային փոքրամասնությունների հասարակական կազմակերպությունների դերը ինքնության պահպանման հարցում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3. Երևան 2010, էջ 212-226. 
3. Գալստյան, Ն. Մ.  Հասարակական կազմակերպությունների ձևավորման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում/Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում, Հայ ժողովրդի մշակույթ XV, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», Երևան 2010, էջ 59-68:
4. Գալստյան, Ն. Մ.  Էթնոմշակութային գործոնը ՀՀ քաղաքացիական հասարակության ձևավորման հարցում, Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3. Երևան 2011, էջ 255-268. 
5. Գալստյան, Ն. Մ.  Հայրենակցական միությունները և քաղաքացիական հասարակության ձևավորման առանձնահատկությունները Հայաստանում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1. Երևան 2013, էջ 254-266. 
6. Գալստյան, Ն. Մ.  Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության մոդելի ձևավորման խնդիրը էթնոմշակութային համատեքստում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2. Երևան 2014, էջ 150-160.

 

Զեկուցումներ: 

Գալստյան Ն. Մ., Տարածքային կառավարմ անառանձնահատկություն ներն Արևելյան գործընկերության երկրներում, Լեհաստան, Կրակով, 2015 թ., նոյեմբերի 18:

Գալստյան Ն. Մ., Հասարակական կազմակերպությունների ձևավորման առանձնահատկությունները  Հայաստանի  Հանրապետությունում, Ավանդականը և արդիականը hայոց մշա­կույ­թում, Հայ ժողովրդի մշա­կույթ, XV հանրապետական գիտաժողով նվիր­ված Դ. Վարդումյանի ծննդյան 90-ամյակին, Երևան----

Գալստյան Ն. Մ., Տարածքային կառավարմ անառանձնահատկություն ներն Արևելյան գործընկերության երկրներում, Լեհաստան, Կրակով, 2015 թ., նոյեմբերի 18:

Գալստյան Ն. Մ., Հասարակական կազմակերպությունների ձևավորման առանձնահատկությունները  Հայաստանի  Հանրապետությունում, Ավանդականը և արդիականը hայոց մշա­կույ­թում, Հայ ժողովրդի մշա­կույթ, XV հանրապետական գիտաժողով նվիր­ված Դ. Վարդումյանի ծննդյան 90-ամյակին, Երևան----

Էլ․ փոստ: 
narek.galstyan@gmail.com