Լևոն Մարգարյան

Լևոն Մարգարյան

Լևոն Մարգարյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան
մագիստրոս
Պաշտոն
Ասպիրանտ
Ավագ լաբորանտ
Մասնագիտություն
ազգաբան
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած
2013
Հետազոտությունների ոլորտները
Հանրային տարածքների փոխակերպումները արդի Երևանում
Այլ

Արտադրությունից կտրված՝ առկա ասպիրանտ, մասնագիտությունը՝ Է.00.04 «Ազգագրություն», ժամկետը՝ 2013թ. հունիսի 17- մինչև 2016թ., Թեման՝ «Հանրային տարածքների փոխակերպումները արդի Երևանում», Թեման հաստատվել է 19.12.2013թ., գիտական ղեկավար` պ.գ.թ. Աղասի Զավենի Թադևոսյան:

Էլ․ փոստ
levon.margaryan@iae.am