Archaeobiology Group

Հնակենսաբանությունը անցյալ դարաշրջանների մարդուն և նրա գործունեությանը առնչվող այլ կենդանի օրգանիզմներին ուսումնասիրող գիտաճյուղ է, որը երկակի խնդիրներ ունի՝ 
ա) ուսումնասիրել անցյալի մարդուն և նրան առնչված այլ օրգանիզմներին, 
բ) ուսումնասիրության կենսաբանական մոտեցումները և մեթոդները ծառայեցնել անցյալի մարդու մշակույթը, տնտեսությունը, միջավայրը և ընդհանրապես էկոլոգիան ուսումնասիրելու նպատակին՝ դրանով լուծելով հումանիտար և հասարակագիտական բնույթի խնդիրներ:
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության ինստիտուտում ներկայումս կատարվում են հնամարդաբանականհնաբուսաբանական և էթնոբուսաբանական հետազոտություններ:

Staff

Anahit Khudaverdyan Ավագ գիտաշխատող
Noushig Zarikian Կրտսեր գիտաշխատող
Roman Hovsepyan Ավագ գիտաշխատող
Subscribe to RSS - Archaeobiology Group