Ասպիրանտուրայի ընդունելություն

Ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտական քննությունների 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

 

Կազմակերպությունը

Դասիչը 

Մասնագիտությունը

Քննության անցկացման օրը, ժամը

Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

Է.00.03

Հնագիտություն

05.07.2021, ժ. 11.00-13.00

Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

Է.00.04

Ազգագրություն

05.07.2021, ժ. 13.00-15.00

 
Tue, 06/01/2021 - 21:15