Պարը հայկական հարսանեկան արարողություններում (20-րդ դար - 21-րդ դարասկիզբ)