Քուչակի բրոնզ-երկաթեդարյան հուշարձանների ուսումնասիրություն (ըստ 1983-1987 և 2012-2020 թթ. պեղումների նյութերի)

Թեմայում  ընդգրկված  են  մեկ  վաղբրոնզեդարյան  բնակավայր (Քուչակ II),  երեք երկաթեդարյան  ամրոց-բնակատեղի (Քուչակ I; Քուչակ II – 2)  և  ուշ  բրոնզ-երկաթեդարյան  դամբարաններ (առ այժմ` մոտ 60 դամբարան Քուչակ I, II դամբարանադաշտերում):

Նպատակն  է  նշված  հուշարձանների  ուսումնասիրությամբ  պարզել  դրանց  ժամանակագրությունը  և  մշակութային  տարբեր  փուլերի  փոխադարծ  կապերը:

 

Լևոն Պետրոսյան