Error message

  • Warning: Trying to access array offset on value of type null in template_preprocess_tb_megamenu_subnav() (line 296 of /home/iaeam/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.themes.inc).
  • Warning: Trying to access array offset on value of type null in template_preprocess_tb_megamenu_item() (line 86 of /home/iaeam/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.themes.inc).
  • Warning: Trying to access array offset on value of type null in template_preprocess_tb_megamenu_item() (line 86 of /home/iaeam/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.themes.inc).

Տիկնիկը ծիսական արարողությունների խորհրդանիշ

Հայաստանում անցումային գործընթաց­ները կարևորվում են գլխավորապես քա­ղա­քա­կան ու տնտեսական առումներով, ան­տես­վում են դրա հասարակական և մշա­կու­թային դրսևորումները, որոնք, ինչպես ցույց են տալիս տրանցիզիային վերաբերող ժա­մա­նակակից հետազոտու­թյուն­ները, հատ­կապես առօրեակա­նության ոլորտում (eve­r­yday life),  հիմ­նարար ազդեցություն ունեն անցու­մա­յին գործընթացների հաջո­ղու­թյան վրա:

 

Ժենյա Խաչատրյան