Հայոց ամուսնահարսանեկան և հուղարկավորության ավանդույթների արդի դրսևորումները

Թեմայի  նպատակն է  բացահայտել  հայոց ավանդական  ամուսնա-հարսանեկան և հուղարկավորության  ոլորտում   արդի սոցիալ-մշակութային   դրսևորումները: Մասնավորապես  կարևոր խնդիր է համարվում  պարզել   այդ համակարգում  տեղի ունեցող ավանդական և ժամանակակից մշակութային բազմաթիվ նորամուծությունների յուրահատուկ համադրությունը,  որտեղ միաձուլվում  են ազգային ավանդական սովորույթները և արևմտյան  ծիսակատարողական տարրերը: Հայոց մշակույթում ամուսնահարսանեկան և հուղարկավորության  ծեսերում  շատ ավանդույթներ պահպանելով ազգային նկարագիրը, այնուհանդերձ  ժամանակակից պայմաններում  ստանում են  նոր իմաստավորում:

 

Լիլիա Վարդանյան