Հայ ժողովրդական երգիծական մանրապատումներ

«Հայ ժողովրդական երգիծական մանրապատումներ» թեմայով ուսումնասիրություն ոչ Հայաստանում, ոչ էլ Սփյուռքում առ այսօր չի կատարվել, այդ բնագավառին առնչվող եղած հատ ու կենտ նյութերն էլ հպանցիկ, թռուցիկ ձևակերպումներ են, կամ էլ այս կամ այն բնագավառին կամ զվարճախոսին վերաբերող անդրադարձներ:

Առաջին անգամ է վիպական բանահյուսության այդ տեսակը մանրակրկիտ և համապարփակ ուսումնասիրության ենթարկվում՝ օգտագործելով թե՛ շուրջ 140-ամյա տպագիր նյութերը, թե՛ զանազան արխիվներում պահվող ձեռագիր  նյութերն ու մեր կողմից կատարած գրառումները:

 

Արմեն Սարգսյան