Գայլի կերպարը հայ ավանդական բանահյուսության մեջ

«Գայլի կերպարը հայ ավանդական բանահյուսության մեջ» թեմայով ուսումնասիրություն  Հայաստանում  գրեթե չի կատարվել: Թեմայի կերպարին առնչվող հատ ու կենտ նյութեր կան, որոնք հարևանցի են կատարված, միայն թռուցիկ անդրադարձներ են:

Հայ ավանդական բանահյուսության մեջ առաջին անգամ  է առասպելական այս կերպարը մանրակրկիտ և խորքային ուսումնասիրության  ենթարկվում՝ օգտագործելով թե՛ զանազան արխիվներում պահվող նյութերը,  թե՛ հայ և արտասահմանյան գրականությունը և թե՛ մեր կողմից կատարած գրառումները:

 

Լիլիթ Սահակյան