Գիտաժողով «Հին Հայաստանի մշակույթը»

Mon, 03/05/2018 - 09:00 to Wed, 03/07/2018 - 18:00

 

«Հին Հայաստանի մշակույթը» (նվիրված Արամ Քալանթարյանի հիշատակին), 5-7 մարտի 2018 թ․, ՀԱԻ, Երևան