Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն 15

Ժողովածուն ներկայացնում է պատմական Արցախի լեռնային բնակավայրից 1970-ական թվականներին գրի առած հեքիաթների, զրույցների, մանրապատում զվարճախոսությունների, ավանդությունների, երգերի, մականունների, դարձվածաբանական բանահյուսության նմուշներ, որոնք լույս են տեսնում առաջին անգամ։
Հասցեագրվում է հայկական բանահյուսությամբ հետաքրքրվողներին և ընթերցող լայն շրջաններին։

Database

Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն 15