Scientific council sessions

Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում տեղի ունեցավ գիտխորհրդի հերթական նիստ

Ս․թ․ ապրիլի 22-ին Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում տեղի ունեցավ գիտխորհրդի հերթական նիստը, որը մեկնարկեց պ․գ․թ․ Արսեն Հարությունյանի և պ․գ․թ․ Դիանա Միրիջանյանի համապատասխանաբար Վիմագրության բաժնի և Միջնադարյան հնագիտության բաժնի 2023 թ․-ին իրականացված և 2024 թ․-ին նախատեսվող աշխատանքների ներկայացմամբ, ապա քվեարկության դրվեց և հաստատվեց նրանց թեկնածությունը վերոնշյալ բաժինների վարիչների պաշտոնում։

Գիտական Խորհրդի նիստ

2017 Թ. ԱՊՐԻԼԻ 6-ԻՆ, ԺԱՄԸ 1100-ԻՆ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՀԱՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԸ

ՕՐԱԿԱՐԳ – Ակնաշենի նեոլիթ-էնեոլիթյան բնակատեղիի 2016 թ. պեղումների հաշվետվություն:

  1. ԱՐԱԳԱԾ  ծրագրով  2016 թ. կատարված պեղումների հաշվետվություն:
  2. Կառնուտի վաղ բրոնզի դամբարանների 2016թ. փրկարարական պեղումների հաշվետվություն:

Զեկ. պ.գ.դ. Ռ. Բադալյան

  1. Արենի-Արփա գյուղաքաղաքի 2016թ. պեղումների հաշվետվություն։
  2. Ընթացիկ հարցեր:

   Հնագետների մասնակցությունը պարտադիր է։

Ընդհանուր ժողով․ ինստիտուտի տարեկան հաշվետվություն

2016 թ․ դեկտեմբերի 12-ին ժամը 14:00-ին կկայանա ինստիտուտի ընդհանուր ժողով, որի ընթացքում տնօրեն Պ․Ս․ Ավետիսյանը կներկայացնի ինստիտուտի տարեկան հաշվետվությունը:

Բոլոր գիտաշխատողների ներկայությունը պարտադիր է:

Տնօրինություն

Subscribe to RSS - Scientific council sessions