Error message

 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 699 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 700 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 701 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 704 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 706 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 302 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 303 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 311 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 318 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 826 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 835 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_name(): Session name cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 838 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).

Հռիփսիմե Ասատրյան

Հռիփսիմե Ասատրյան's picture

Հռիփսիմե Ասատրյան

Հռիփսիմե Ասատրյան's picture
Scientific degree: 
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու
Position: 
Researcher
Specialization: 
թատերագետ
Employee of the institute since: 
2008
Research fields: 
Հայ ժողովրդական խաղեր
Publications: 

1.  Ասատրյան Հ., 2006, Թատերականը հայ ժողովրդական խաղերում // Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ, Հանդես N 6 (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան,  էջ 17-22:
 2. Асатрян  Р., 2010, Считалка как начало игры. «Археология, этнология, фольклористика Кавказа». Сборник кратких содержаний докладов, Тбилиси, 25-27 июня 2009 года, Изд. «Меридиани»,  стр. 605.
3. Ասատրյան Հ., 2010, Մանկական խաղերի անունների բանաձևային նշանակությունը Գյումրեցի երեխաների կենցաղում: Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, Միջազգային ութերորդ գիտական նստաշրջան, Նյութեր, Գյումրի, էջ 173-176:

1.  Ասատրյան Հ., 2006, Թատերականը հայ ժողովրդական խաղերում // Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ, Հանդես N 6 (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան,  էջ 17-22:
 2. Асатрян  Р., 2010, Считалка как начало игры. «Археология, этнология, фольклористика Кавказа». Сборник кратких содержаний докладов, Тбилиси, 25-27 июня 2009 года, Изд. «Меридиани»,  стр. 605.
3. Ասատրյան Հ., 2010, Մանկական խաղերի անունների բանաձևային նշանակությունը Գյումրեցի երեխաների կենցաղում: Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, Միջազգային ութերորդ գիտական նստաշրջան, Նյութեր, Գյումրի, էջ 173-176:
 4. Асатрян  Р., 2011, Закономерности детских игр в быту // «Археология, этнология, фольклористика Кавказа». Сборник кратких содержаний докладов, Тбилиси-Гори-Батуми, 27-30 сентября 2010 года, Изд. «Меридиани»,  стр. 615-317. 
5. Ասատրյան Հ., 2014, Ծիսական մենամարտի առանձնահատկությունները հայ ժողովրդական խաղերում, Մարդաբանական և հնագիտական ուսումնասիրություններ, Հաբիտուս I, (25-27 հոկտեմբեր, 2010, միջազգային գիտաժողովի նյութեր), Երևան, էջ 166-174: 
6. Ասատրյան Հ., Շամամյան Ն., 2013, Հմայական պարն իբրև չարքերի հալածման միջոց // Պատմաբանասիրական հանդես,  N 1, էջ 151-158:
 7. Ասատրյան  Հ., 2013, Հայ ժողովրդական մանկական խաղերը Բարեկենդանի տոնական ծիսահամալիրում // Պատմություն և մշակույթ, Հայագիտական հանդես, հ. Ա, ԵՊՀ Պատմության ֆակ., ԵՊՀ հրատ., Եր., էջ 224-229: 
8. Ասատրյան Հ., 2013, Հայ ժողովրդական խաղերի ձեռնարկ,  Հեղ. հրատ., Երևան,  52 էջ:
9. Ասատրյան Հ., Շամամյան Ն., 2014, Թելի խորհուրդը հայոց ավանդական ճամփու պարերում և խաղերում: Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում // Հայ ժողովրդական մշակույթ XVI, Երևան,  էջ 225-233:
10. Ասատրյան  Հ., 2014, «Դատավորի» և դատական վայրի իմաստաբանական հատկանիշները հայ ժողովրդական Բարեկենդանյան թատերախաղերում // «Էջմիածին» ամսագիր, Ս. Էջմիածին, հ. Դ, էջ 95-104: 

E-mail: 
hasatryan@iae.am