Error message

  • Warning: Trying to access array offset on value of type null in template_preprocess_tb_megamenu_subnav() (line 296 of /home/iaeam/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.themes.inc).
  • Warning: Trying to access array offset on value of type null in template_preprocess_tb_megamenu_item() (line 86 of /home/iaeam/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.themes.inc).
  • Warning: Trying to access array offset on value of type null in template_preprocess_tb_megamenu_item() (line 86 of /home/iaeam/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.themes.inc).

Լիանա Ավետիսյան

Լիանա Ավետիսյան's picture

Լիանա Ավետիսյան

Լիանա Ավետիսյան's picture
Position: 
Junior researcher
Specialization: 
քաղաքագետ
Employee of the institute since: 
2015
Research fields: 
ազգագրություն, աստվածաբանություն
Publications: 

1.Լ. Ավետիսյան, «Մաստարայի սրբատեղիները և դրանց հետ կապված ավանդական պատկերացումները», Էջմիածին № 6, 2016, էջ 121-130:

2.Л. Аветисян. Святилище Св. Степанос Нахавка (Нахавик) в селе Мастара, «Живая старина» № 3, 2017, cтр. 27-29.

3.Լ. Ավետիսյան, Կ. Հովհաննիսյան, «Նոր Ջուղայում գրված նորահայտ ավետարանը», Էջմիածին № 9, 2017, էջ 47-58:

4.Լ. Ավետիսյան,  «Լմբատավանք  (Լմպատի վանքի սբ. Ստեփանոս եկեղեցի)», Աստվածաբանության  ֆակուլտետ, Տարեգիրք, Երևան, 2017:

1.Լ. Ավետիսյան, «Մաստարայի սրբատեղիները և դրանց հետ կապված ավանդական պատկերացումները», Էջմիածին № 6, 2016, էջ 121-130:

2.Л. Аветисян. Святилище Св. Степанос Нахавка (Нахавик) в селе Мастара, «Живая старина» № 3, 2017, cтр. 27-29.

3.Լ. Ավետիսյան, Կ. Հովհաննիսյան, «Նոր Ջուղայում գրված նորահայտ ավետարանը», Էջմիածին № 9, 2017, էջ 47-58:

4.Լ. Ավետիսյան,  «Լմբատավանք  (Լմպատի վանքի սբ. Ստեփանոս եկեղեցի)», Աստվածաբանության  ֆակուլտետ, Տարեգիրք, Երևան, 2017:

Phone: 
093869620
E-mail: 
lian19921992@mail.ru