Ալեքսան Ճորճ Գալայճի

Alex Kalayjian

Ալեքսան Ճորճ Գալայճի's picture
Position: 
Senior laborant
Specialization: 
Linguist, Theologist
Employee of the institute since: 
2014
Research fields: 
Diaspora Studies
Problems of Syrian Armenians in Armenia
Publications: 

Գալայճեան Ալեքս Սարկաւագ, Իսլամացած հայերու ինքնութեան ճգնաժամը, Անթիլիաս-Լիբանան, “Հասկ Հայագիտական” (Յունիս-Յուլիս),  2017, էջ 19։

Գալայճեան Ալեքս Սարկաւագ, Իսլամացած հայերու ինքնութեան ճգնաժամը, Անթիլիաս-Լիբանան, “Հասկ Հայագիտական” (Յունիս-Յուլիս),  2017, էջ 19։

Presentations: 

26 Հոկտեմբեր 2017-ին, միջազգային գիտաժողով՝ “Հայ ընտանիքը արդի մարտահրաւէրների համատեքստում” խորագրով, թեմա՝ “Խառն եւ ներքին ամուսնութիւնները Թուրքիոյ հայ համայնքէն ներս որուն ընթացքին մասնակցութիւնս բերի”։

26 Հոկտեմբեր 2017-ին, միջազգային գիտաժողով՝ “Հայ ընտանիքը արդի մարտահրաւէրների համատեքստում” խորագրով, թեմա՝ “Խառն եւ ներքին ամուսնութիւնները Թուրքիոյ հայ համայնքէն ներս որուն ընթացքին մասնակցութիւնս բերի”։

Phone: 
0037477149888
E-mail: 
alexgeorgekalayji@gmail.com