Error message

  • Warning: Trying to access array offset on value of type null in template_preprocess_tb_megamenu_subnav() (line 296 of /home/iaeam/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.themes.inc).
  • Warning: Trying to access array offset on value of type null in template_preprocess_tb_megamenu_item() (line 86 of /home/iaeam/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.themes.inc).
  • Warning: Trying to access array offset on value of type null in template_preprocess_tb_megamenu_item() (line 86 of /home/iaeam/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.themes.inc).

Լուսինե Ղռեջյան

Լուսինե Ղռեջյան's picture

Lusine Ghrejyan

Լուսինե Ղռեջյան's picture
Scientific degree: 
PhD
Position: 
Researcher
Specialization: 
Folklorist
Employee of the institute since: 
2008
Research fields: 
Armenian Folklore
Publications: 

1. Ղռեջյան Լ. 2003, Երկվորյակների առասպելները հայ ավանդության մեջ, <<Հայ ազգաբանության և հնագիտության խնդիրներ, II>>, երիտասարդ գիտնականների հանրապետական X       գիտաժողովի նյութեր, ՀՀ  ԳԱԱ , <<Գիտություն>> հրատ., Երևան, էջ 66-70:
2. Ղռեջյան Լ. 2004, Երկվորյակների առասպելները <<Սասնա ծռեր>> էպոսում, <<Հայկական <<Սասնա ծռեր>> էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը միջազգային գիտաժողովի նյութեր>>, Երևան, էջ 117-120:
3. Ղռեջյան Լ. 2004, Միհր աստծո առասպելների արտացոլումը  <<Սասնա ծռեր>> դյուցազնավեպում, Գավառի պետական համալսարան,  VII գիտաժողովի նյութեր,Երևան, << Իրավունք>> հրատ., էջ 143-150:

1. Ղռեջյան Լ. 2003, Երկվորյակների առասպելները հայ ավանդության մեջ, <<Հայ ազգաբանության և հնագիտության խնդիրներ, II>>, երիտասարդ գիտնականների հանրապետական X       գիտաժողովի նյութեր, ՀՀ  ԳԱԱ , <<Գիտություն>> հրատ., Երևան, էջ 66-70:
2. Ղռեջյան Լ. 2004, Երկվորյակների առասպելները <<Սասնա ծռեր>> էպոսում, <<Հայկական <<Սասնա ծռեր>> էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը միջազգային գիտաժողովի նյութեր>>, Երևան, էջ 117-120:
3. Ղռեջյան Լ. 2004, Միհր աստծո առասպելների արտացոլումը  <<Սասնա ծռեր>> դյուցազնավեպում, Գավառի պետական համալսարան,  VII գիտաժողովի նյութեր,Երևան, << Իրավունք>> հրատ., էջ 143-150:
4. Ղռեջյան Լ. 2006, Երկվորյակների զրույցները հայ վիպական հուշարձանների համակարգում, <<Հայ ժողովրդական մշակույթ- XIII>>,      նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, ՀՀ ԳԱԱ  <<Գիտություն>> հրատ., Երևան, էջ 180-186:
5. Ղռեջյան Լ. 2008, Երկվորյակները նախնադարյան հավատալիքներում և պատկերացումներում, Պատմաբանասիրական հանդես,    N 1 (117), ՀՀ ԳԱԱ   << Գիտություն>> հրատ., Երևան, էջ 180-186:
6. Ղռեջյան Լ. 2008, Ամպրոպային հերոսի (աստծո) առասպելների արտացոլումը<<Սասնա ծռեր>> դյուցազնավեպում, Գավառի պետական համալսարան,   X   գիտաժողովի նյութեր,Երևան, <<Իրավունք>> հրատ., էջ 341-352:
7.  Ղռեջյան Լ. 2009, Գիտաժողով՝ նվիրված հայ- իռլանդական հոգևոր և բանահյուսական ավանդույթներին,  (Լրատու) , Պատմաբանասիրական հանդես, 2-3,  ՀՀ ԳԱԱ    Գիտություն հրատ., Երևան,  էջ 319-322:
8. Ղռեջյան Լ. 2010, Երկվորյակների առասպելի ելակետային արժեքը հայ վիպական հուշարձանների հորինվածքում, Պատմաբանասիրական հանդես,   N 2,  ՀՀ ԳԱԱ    <<Գիտություն>> հրատ., Երևան,  էջ 178-192:
9.  Ղռեջյան Լ. 2010, Երկվորյակների հավատալիքի ու պաշտամունքի հետքերը հայկական լեռնաշխարհի հին նյութական մշակույթի հուշարձաններում, Գավառի պետական համալսարան,  XIII    գիտաժողովի նյութեր,Երևան, << Իրավունք>> հրատ., էջ 423-434:
10. Ղռեջյան Լ. 2012, Երկվորյակների առասպելները և դրա տարբեր դրսևորումները հայ վիպական ավանդության համակարգում( ուսումնասիրություն), Երևան,  Գիտություն հրատ., 152 էջ:
11. Ղռեջյան Լ. 2014, Ժողովրդական ասութաբանության և ավանդական զրույցների փոխադարձ կապը (Ըստ Գավառում գրառված նյութերի),   Հայ  ժողովրդական մշակույթ,  XVI      գիտաժողովի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ   << Գիտություն>> հրատ., Երևան, 393-400էջ:
12. Ղռեջյան Լ. 2014, Երդմնազանցությունը <<Սասնա ծռերում>> և վրացական վիպական բանահյուսության մեջ, <<Հայկական <<Սասնա ծռեր>> էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը>> միջազգային գիտաժողովի նյութեր,Երևան,   էջ 61-65:
13. Ղռեջյան Լ. 2014, Ժողովրդական ասութաբանության տեսակներն ու գաղափարաբանությունը (Մեթոդական ուղեցույց) Երևան, << Լիմուշ>> հրատ., 44 էջ:

Additional Info: 

Financed by State Committee of Science "Armenian Folklore Culture of Kars" (2011-2013).

E-mail: 
lgrejyan@yandex.ru