Սեդրակ Բարխուդարյանի կյանքն ու վիմագրագիտական գործունեությունը