Ներքին Գոդեձորի էնեոլիթյան բնակատեղիի ուսումնասիրություն (ըստ 2005-2015 թթ. պեղումների տվյալների)