Քարաշամբի դամբարանադաշտի պեղումներ և ուսումնասիրություն (2016 – 2020 թթ.)