Error message

 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 699 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 700 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 701 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 704 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 706 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 302 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 303 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 311 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 318 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 826 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 835 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_name(): Session name cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 838 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_set_save_handler(): Session save handler cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 245 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: session_id(): Session ID cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 269 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).

«ԷՊՈՍ, ԻՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՒ ՄՇԱԿՈՒՅԹ» . ԷՊՈՍԱԳԻՏԱԿԱՆ 6-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ՝ ՆՎԻՐՎԱԾ «ՍԱՍՆԱ ԾՌԵՐ» ԷՊՈՍԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ 150-ԱՄՅԱԿԻՆ

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտը, Հայագիտական ուսումնասիրությունները ֆինանսավորող համահայկական հիմնադրամի օժանդակությամբ, հրավիրում է մասնակցելու 6-րդ էպոսագիտական միջազգային գիտաժողովին՝ նվիրված «Սասնա ծռեր» էպոսի ուսումնասիրության 150-ամյակին։ Նոր ժամանակների հայ բանագիտության և ազգագրության հիմնադիր Գարեգին վարդապետ Սրվանձտյանցը ավելի քան 150 տարի առաջ՝ 1873 թ. Մշո Առնիստ գյուղում վիպասաց Տարոնցի Կրպոյից գրառում է «Սասնա ծռեր» էպոսի առաջին տարբերակը, որը հրատարակում է մեկ տարի անց՝ 1874 թ. Կ․Պոլսում՝ «Գրոց և բրոց. Սասունցի Դաւիթ կամ Մհէրի դուռ» գրքում։ Այդպիսով, 150 տարի առաջ սկիզբ է դրվում հայ ժողովրդական դիցավեպի գիտական ուսումնասիրությանը։ 

Երևան - Թալին
11-12 հոկտեմբերի, 2024 թ․

Գիտաժողովի նպատակն է՝ հետևյալ թեմաների գիտական ուսումնասիրությունն ու հանրահռչակումը․

 • Էպոսի բանագիտական, մշակութաբանական և պատմահամեմատական ուսումնասիրություն,
 • Էպոսի և բանահյուսական այլ ժանրերի փոխազդեցություն և փոխներթափանցում,
 • Էպոսի ստեղծման ու տարածման միջավայրը,
 • Էպոսի բանավոր տարբերակների հայտնաբերումն ու գրառումը, դրանց ուսումնասիրության նոր մեթոդները,
 • Գարեգին Սրվանձտյանցի և այլ վիպահավաքների ժառանգության ուսումնասիրություն, 
 • Էպոսի և գեղարվեստական գրականության փոխառնչություններ,                                                                                                                                                                                                               
 • Էպոսի և արվեստի տարբեր ճյուղերի փոխառնչություններ,
 • Էպոսի ազդեցությունը հանրային կյանքի վրա անցյալում և այսօր։
 • Ընդունվում են գիտական նորույթ և հստակ գիտական մեթոդաբանություն ունեցող հայտեր։ Զեկուցման հիմնադրույթները երկու լեզվով, յուրաքանչյուրը՝ 300-500 բառ, անհրաժեշտ է ուղարկել epic.conference2024@gmail.com էլ․հասցեին մինչև 2024 թ․ հուլիսի 15-ը։ Ընտրված զեկուցումների հիման վրա գրված հոդվածները կհրատարակվեն առանձին ժողովածուով՝ գիտաժողովից հետո։ Արտերկրի մասնակիցների ճանապարհածախսը հոգում է գործուղող կողմը։

ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ
Հայտերի ուղարկում՝ մինչև 2024 թ․ հուլիսի 15։
Կազմկոմիտեի կողմից դիտարկում և պատասխան՝ 2024 թ․ օգոստոսի 1։
Գիտաժողովի ծրագրի ուղարկում մասնակիցներին՝ 2024 թ․ սեպտեմբերի 30։

 

ԱՄՓՈՓԱԳՐԻ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐ
Ծավալը` 300-500 բառ, լեզուն՝ հայերեն և անգլերեն, տառատեսակը` Sylfaen, հիմնաբառերը` 7-10, էջերի չափը` բոլոր կողմերից 2,5սմ, տառաչափը` 12, միջտողային բացատ` 1,5 սմ։
Ամփոփման սկզբում` էջի կենտրոնում գրել զեկուցման վերնագիրը` գլխատառերով, էջի աջ հատվածում նշել հեղինակի անուն, հայրանուն, ազգանունը, գիտական աստիճանը, կոչումը, աշխատավայրը, պաշտոնը, էլ.հասցեն և հեռախոսի համարը։

 

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԿՈՄԻՏԵ

Արսեն Բոբոխյան - պ.գ.թ․, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի տնօրեն
Տորք Դալալյան - բ.գ.թ․, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի փոխտնօրեն, Բանագիտության բաժնի վարիչ
Ազատ Եղիազարյան - բ.գ.դ․, պրոֆ․, Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան
Հայկ Համբարձումյան - բ.գ.թ․, դոց․, Մատենադարան - Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի հրատարակչության տնօրեն, ավագ գիտաշխատող
Արմեն Պետրոսյան - բ.գ.դ․, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ Բանագիտության բաժնի գլխավոր գիտաշխատող
Պիտեր Քաուի - պրոֆ․, Կալիֆոռնիայի համալսարան, Լոս Անջելես (UCLA)
Գիտաժողովի քարտուղար՝ Մարի Հովհաննիսյան

 

Ուրբ, 10/11/2024 - 10:00

Send to