«Հայ միջնադարյան ժողովրդական մշակույթի խնդիրներ. 1. Հեքիաթ 2. Խաչքար» գրքի շնորհանդես

Ս/թ. փետրվարի 15-ին, ժամը 1600 –ին ինստիտուտի գրադարանում կայանալու է պ.գ.դ. Արծրուն Սահակյանի «Հայ միջնադարյան ժողովրդական մշակույթի խնդիրներ. 1. Հեքիաթ 2. Խաչքար» գրքի շնորհանդեսը: Գրքում տեղ են գտել հայ միջնադարյան ժողովրդական մշակույթի երկու կարևոր ոլորտների վերաբերյալ հեղինակի երկու մենագրական ուսումնասիրությունները.

Գիրք 1` Ժողովրդական հեքիաթը միջնադարյան հայկական ձեռագրերում:

Գիրք 2` խաչքարային արվեստը միջնադարյան ժողովրդական և պաշտոնական ենթամշակույթների համատեքստում (ծագման և զարգացման մշակութաբանական տեսություն):

Հնգ, 02/15/2018 - 16:00

Send to