Գիտաժողովներ

<a href="/hy/events-and-activities/999">Հայ ժողովրդական մշակույթ - 19</a>

 

Գիտաժողովն անց է կացվելու առցանց եղանակով: Գիտաժողովի ծրագիրն ու ամփոփագրերը պարունակող ֆայլը՝ Էջի ներքևում (ծրագրում վրիպակ կար, որը շտկվել է):

 

 

ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ

<a href="/hy/ysc-conf-16">Գիտաժողով. “Հնագիտություն, Ազգաբանություն, Բանագիտություն. Միջգիտակարգային մոտեցումներ” - 16</a>

 

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԱԶԳԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ.
ՄԻՋԳԻՏԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ

Երիտասարդ գիտնականների 16-րդ միջազգային գիտաժողով
20-22 նոյեմμեր, 2019

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԾՐԱԳԻՐ​

 

The 2nd international conference "Archaeology of Armenia in Regional Context", Yerevan, 9-11 July 2019

Conference venue: Round hall of the Presidium of NAS RA (24 Marshall Baghramian Ave., second floor)

 

SCIENTIFIC COUNCIL OF THE CONFERENCE

Pavel Avetisyan (Armenia)

Arsen Bobokhyan (Armenia)

Ian Lindsay (USA)

Ruben Badalyan (Armenia)

Lori Khatchadourian (USA)

Hayk Avetisyan (Armenia)

Roman Hovsepyan (Armenia)

Adam T. Smith (USA)

Boris Gasparyan (Armenia)

<a href="/hy/iae60">«Հայաստանի հնագիտությունը տարածաշրջանային համատեքստում II»․ միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված ինստիտուտի 60-ամյակին</a>

_______________________________________
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ II
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի
60-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողով
Երևան
9–11 հուլիսի, 2019 թ.
 

Գիտաժողովի անցկացման վայրը՝ ՀՀ ԳԱԱ նախագահության նիստերի կլոր դահլիճ (Մարշալ Բաղրամյան պող., 24, երկրորդ հարկ)

 

<a href="/hy/events-and-activities/900">Արամ Ղանալանյանի ծննդյան 110-ամյակին նվիրված գիտաժողով</a>

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵՐԿՕՐՅԱ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ

 

նվիրված՝ ակադեմիկոս Արամ Ղանալանյանի

ծննդյան 110-ամյակին

և

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի

հիմնադրման 60-ամյակին

 

<a href="/hy/events-and-activities/839">Գիտաժողով՝ նվիրված Մելիք-Օհանջանյանի ծննդյան 125-ամյակին</a>

 

ԵՐԿՕՐՅԱ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ

Նվիրված ակադեմիկոս Կարապետ Մելիք-Օհանջանյանի

ծննդյան 125-ամյակին

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտ

ԾՐԱԳԻՐ

 

Հունիսի 26, երեքշաբթի, 2018 թ.

ՀՀ ԳԱԱ նախագահություն, Մեծ դահլիճ. Մարշալ Բաղրամյան, 24

 

 

ԼԻԱԳՈՒՄԱՐ ՆԻՍՏ

10:30 - 11:40

 

<a href="/hy/events-and-activities/836">Գիտաժողով նվիրված Սեդրակ Բարխուդարյանի ծննդյան 120-ամյակին</a>

 

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ ՆՎԻՐՎԱԾ ՍԵԴՐԱԿ ԲԱՐԽՈՒԴԱՐՅԱՆԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 120-ԱՄՅԱԿԻՆ

 

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի վիմագրության բաժինը ս/թ մայիսի 30-31-ը կազմա­կերպում է գիտաժողով՝ նվիրված ականավոր վիմագրագետ Սեդրակ Բարխու­դար­յանի ծննդյան 120-ամյակին։

Զեկուցումները նվիրված են միջնադարյան Հայաստանի պատմությանն ու աղբյու­րա­գիտությանը.

- Վիմագրագիտություն (հայ և օտարալեզու)

- Հնագրություն

- Աղբյուրագիտություն

Զեկուցումներին կհատկացվի 15-20 րոպե։

International Conference: Of Diasporas and ‘Diasporics’: Seeking Novel Approaches in Studying Dispersion

Diasporas are often understood and studied in relation to homelands, specific localities and exiled or migrant communities. The main objective of this one day conference is to critically engage with the notion of diaspora as bounded place – with a particular agenda to unpack the diversity of its meanings for the people living in diasporic settings.

<a href="/hy/events-and-activities/821">«Սփյուռքը և «սփյուռքաբնակները». Սփյուռքի ձևավորման ուսումնասիրության նոր մոտեցումներ» խորագրով միջազգային գիտաժողով</a>

Հաճախ Սփյուռքը հասկացվում և ուսումնասիրվում է հայրենիքի, կոնկրետ տեղանքների,աքսորյալների կամ գաղթականների համատեքստում։ Այս մեկօրյա գիտաժողովի հիմնական նպատակն է քննադատորեն մոտենալ սփյուռք հասկացությանը որպես սահմանափակ տարածքի ընկալմանը՝ վերհանելով դրա այն իմաստային բազմազանությունը, որ գոյություն ունի սփյուռքում բնակվողների համար։ Քանի որ ավելի շատ միգրանտների համայնքներ են «պահանջում»սփյուռք տիտղոսը (իսկ սփյուռքի համայնքների թիվը աճում է), գիտաժողովը նպատակ ունի

Subscribe to RSS - Գիտաժողովներ