Գիտաժողովներ

<a href="/hy/iae60">«Հայաստանի հնագիտությունը տարածաշրջանային համատեքստում II»․ միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված ինստիտուտի 60-ամյակին</a>

_______________________________________
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ II
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի
60-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողով
Երևան
9–11 հուլիսի, 2019 թ.
 

Գիտաժողովի անցկացման վայրը՝ ՀՀ ԳԱԱ նախագահության նիստերի կլոր դահլիճ (Մարշալ Բաղրամյան պող., 24, երկրորդ հարկ)

 

<a href="/hy/events-and-activities/900">Արամ Ղանալանյանի ծննդյան 110-ամյակին նվիրված գիտաժողով</a>

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵՐԿՕՐՅԱ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ

 

նվիրված՝ ակադեմիկոս Արամ Ղանալանյանի

ծննդյան 110-ամյակին

և

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի

հիմնադրման 60-ամյակին

 

<a href="/hy/events-and-activities/839">Գիտաժողով՝ նվիրված Մելիք-Օհանջանյանի ծննդյան 125-ամյակին</a>

 

ԵՐԿՕՐՅԱ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ

Նվիրված ակադեմիկոս Կարապետ Մելիք-Օհանջանյանի

ծննդյան 125-ամյակին

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտ

ԾՐԱԳԻՐ

 

Հունիսի 26, երեքշաբթի, 2018 թ.

ՀՀ ԳԱԱ նախագահություն, Մեծ դահլիճ. Մարշալ Բաղրամյան, 24

 

 

ԼԻԱԳՈՒՄԱՐ ՆԻՍՏ

10:30 - 11:40

 

<a href="/hy/events-and-activities/836">Գիտաժողով նվիրված Սեդրակ Բարխուդարյանի ծննդյան 120-ամյակին</a>

 

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ ՆՎԻՐՎԱԾ ՍԵԴՐԱԿ ԲԱՐԽՈՒԴԱՐՅԱՆԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 120-ԱՄՅԱԿԻՆ

 

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի վիմագրության բաժինը ս/թ մայիսի 30-31-ը կազմա­կերպում է գիտաժողով՝ նվիրված ականավոր վիմագրագետ Սեդրակ Բարխու­դար­յանի ծննդյան 120-ամյակին։

Զեկուցումները նվիրված են միջնադարյան Հայաստանի պատմությանն ու աղբյու­րա­գիտությանը.

- Վիմագրագիտություն (հայ և օտարալեզու)

- Հնագրություն

- Աղբյուրագիտություն

Զեկուցումներին կհատկացվի 15-20 րոպե։

International Conference: Of Diasporas and ‘Diasporics’: Seeking Novel Approaches in Studying Dispersion

Diasporas are often understood and studied in relation to homelands, specific localities and exiled or migrant communities. The main objective of this one day conference is to critically engage with the notion of diaspora as bounded place – with a particular agenda to unpack the diversity of its meanings for the people living in diasporic settings.

<a href="/hy/events-and-activities/821">«Սփյուռքը և «սփյուռքաբնակները». Սփյուռքի ձևավորման ուսումնասիրության նոր մոտեցումներ» խորագրով միջազգային գիտաժողով</a>

Հաճախ Սփյուռքը հասկացվում և ուսումնասիրվում է հայրենիքի, կոնկրետ տեղանքների,աքսորյալների կամ գաղթականների համատեքստում։ Այս մեկօրյա գիտաժողովի հիմնական նպատակն է քննադատորեն մոտենալ սփյուռք հասկացությանը որպես սահմանափակ տարածքի ընկալմանը՝ վերհանելով դրա այն իմաստային բազմազանությունը, որ գոյություն ունի սփյուռքում բնակվողների համար։ Քանի որ ավելի շատ միգրանտների համայնքներ են «պահանջում»սփյուռք տիտղոսը (իսկ սփյուռքի համայնքների թիվը աճում է), գիտաժողովը նպատակ ունի

<a href="/hy/events-and-activities/813">«ԱՐԱԳԱԾԻ ԹԻԿՈՒՆՔՈՒՄ». գիտաժողով՝ նվիրված հնագետ Տելեմակ Խաչատրյանի hիշատակին</a>

 

Գիտաժողովի ծրագիրը

«ԱՐԱԳԱԾԻ ԹԻԿՈՒՆՔՈՒՄ»
Գիտաժողով՝ նվիրված հնագետ Տելեմակ Խաչատրյանի hիշատակին

28.02.2018 թ.
Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի դահլիճ

10.00-10.20 
ԲԱՑՄԱՆ ԽՈՍՔ
Պավել Ավետիսյան, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի տնօրեն
Հայկ Ավետիսյան, ԵՊՀ հնագիտության և ազգագրության ամբիոնի վարիչ

10.20-10.45
ՆՈՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԱՂ ԲՐՈՆԶԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՓՈՒԼԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Ռուբեն Բադալյան

<a href="/hy/funeral-conf">Գիտաժողով․ «Թաղման ծեսը հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը (Հայկական լեռնաշխարհ և Հարավային Կովկաս)»</a>

 

«Թաղման ծեսը հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը (Հայկական լեռնաշխարհ և Հարավային Կովկաս)», 21-24 մայիս 2018 թ., ՀԱԻ, Երևան

 

Subscribe to RSS - Գիտաժողովներ