Տավուշի բանահյուսական ժառանգությունը

Տավուշի բանահյուսական ժառանգությունը, / Էսթեր Խեմչյան, – Եր.: ՀԱԻ հրատ., 2020. – 232 էջ

Հեղինակներ / Authors: 
Էսթեր Խեմչյան
Տարի / Year: 
2020
Վայր / Place: 
Երևան