Սյունիքի բանահյուսությունը

Սյունիքի բանահյուսությունը / Կազմ.՝ Թ.Լ.Հայրապետյան, Գ.Է.Մելիքյան, Ս.Շ. Առաքելյան, Ա.Ս.Կիրակոսյան – Եր.: ՀԱԻ հրատ., 2020.–384 էջ:

Հեղինակներ / Authors: 
Թամար Հայրապետյան
Գ.Է.Մելիքյան
Ս.Շ. Առաքելյան
Ա.Ս.Կիրակոսյան
Աղբյուր / Source: 
ՀԱԻ
Տարի / Year: 
2020
Վայր / Place: 
Երևան