ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության եվ ազգագրության ինստիտուտ ՊՈԱԿ-ի գիտական աշխատողների որակավորման եվ գնահատման չափանիշների ներքին կանոնակարգ

Աղբյուր / Source: 
ՀԱԻ տնօրինություն
Տարի / Year: 
2016
Վայր / Place: 
ՀԱԻ
Ֆայլեր / Files: 
Պիտակ / Tag: 
կանոնակարգ