Ղարաբաղի առակախոս Պըլ-Պուղու սոցիալ-քաղաքական երգիծանքը

Թամար Հայրապետյան. 2012. Ղարաբաղի առակախոս Պըլ-Պուղու սոցիալ-քաղաքական երգիծանքը.Միջազգային գիտաժողովի նյութեր (2012 թ. 24- հուլիսի 01 Երևան- Ստեփանակերտ) Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, էջ 83-85:

Հեղինակներ / Authors: 
Թամար Հայրապետյան
Աղբյուր / Source: 
Միջազգային գիտաժողովի նյութեր
Տարի / Year: 
2012
Վայր / Place: 
Երևան
Ֆայլեր / Files: