Ծիսական մրցության մշակույթը հայկական հրաշապատում հեքիաթներում