Խաչենագետի ներքնահովտի վերաբնակ հայության ենթաէթնիկ շերտերը. Վերամշակութայնացման հարցեր

Թամար Հայրապետյան. 2014. Խաչենագետի ներքնահովտի վերաբնակ հայության ենթաէթնիկ շերտերը. Վերամշակութայնացման հարցեր. Հայ էթնիկության սեփական և այլազգի միջավայրում. հետազոտական փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ. գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան,  ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», էջ 44-51:

Հեղինակներ / Authors: 
Թամար Հայրապետյան
Տարի / Year: 
2014
Վայր / Place: 
Երևան
Երկիր / Country: 
Հայաստան