Թատերական կյանքը Շուշիում (XIX դարի երկրորդ կես և XX դարի առաջին տասնամյակներ)

Հայրապետյան Թամար. 2007. Թատերական կյանքը Շուշիում (XIX դարի երկրորդ կես և XX դարի առաջին տասնամյակներ). Շուշշի ազատագրման 15-րդ տարեդարձին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», էջ 308-319:

Հեղինակներ / Authors: 
Թամար Հայրապետյան
Տարի / Year: 
2007
No.: 
Շուշշի ազատագրման 15-րդ տարեդարձին նվիրված գիտաժողովի նյութեր
Վայր / Place: 
Երևան