Առասպելական տարրերը Բահաթրյանների գրառած հրաշապատում հեքիաթներում (Շուշի, XIX դարի երկրորդ կես)

Թամար Հայրապետյան. 2014. Առասպելական տարրերը Բահաթրյանների գրառած հրաշապատում հեքիաթներում (Շուշի, XIX դարի երկրորդ կես). Շուշի,  <<Կաճառ>>, էջ 107-116:

Հեղինակներ / Authors: 
Թամար Հայրապետյան
Տարի / Year: 
2014
Վայր / Place: 
Շուշի