Անվանադրության մշակույթը հայ ժողովրդական հեքիաթներում

Հայրապետյան Թամար. 2010. Անվանադրության մշակույթը հայ ժողովրդական հեքիաթներում. Հայ ժողովրդական մշակույթ, XV,  Երևան,«Գիտություն»,  էջ 579-586:

Հեղինակներ / Authors: 
Թամար Հայրապետյան
Աղբյուր / Source: 
Հայ ժողովրդական մշակույթ
Տարի / Year: 
2010
No.: 
XV
Վայր / Place: 
Երևան