Բուժման ծիսահմայական և կենսաֆիզիկական ցուցիչները հայ ժողովրդական հեքիաթներում

Թամար Հայրապետյան. 2006. Բուժման ծիսահմայական և կենսաֆիզիկական ցուցիչները հայ ժողովրդական հեքիաթներում. Երևան  167-185

Հեղինակներ / Authors: 
Թամար Հայրապետյան
Տարի / Year: 
2006
Վայր / Place: 
Երևան