Հայոց առաջին մայրաքաղաք Արմավիրը պաշտամունքային կենտրոն

Հեղինակներ / Authors: 
Պետոսյան Ա.
Տիրացյան Ն.
Աղբյուր / Source: 
Պատմաբանասիրական հանդես
Տարի / Year: 
2012
Վայր / Place: 
Երևան