Միջնադարյան Արցախի գյուղատնտեսական մշակույթն ըստ Տիգրանակերտի պեղումների նյութերի

Հովսեփյան Ռուբեն Լեոնիդի
Միջնադարյան Արցախի գյուղատնտեսական մշակույթն ըստ Տիգրանակերտի պեղումների նյութերի
Է.00.03-‹‹Հնագիտություն›› մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության
Սեղմագիր
Երևան – 2017

Հեղինակներ / Authors: 
Հովսեփյան Ռուբեն Լեոնիդի
Աղբյուր / Source: 
Է.00.03 - ‹‹Հնագիտություն›› մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիր
Տարի / Year: 
2017
Ամիս / Month: 
մայիս
Օր / Day: 
12
Վայր / Place: 
ՀԱԻ, Երևան
Պիտակ / Tag: 
Տիգրանակերտ
հնագիտություն