ՀԱԻ ԵԳ 15-րդ գիտաժողովի ծրագիր / IAE YS 15th conference program

Երիտասարդ գիտնականների 15-րդ միջազգային գիտաժողովի՝ «Հնագիտություն, ազգաբանություն, բանագիտություն. միջգիտակարգային մոտեցումներ» ծրագիր

Հեղինակներ / Authors: 
Աստղիկ Բաբաջանյան
Աղբյուր / Source: 
ՀԱԻ
Տարի / Year: 
2017
Վայր / Place: 
Երևան
Երկիր / Country: 
Հայաստան
Ֆայլեր / Files: 
Պիտակ / Tag: 
գիտաժողով
ԵԳԽ
երիտասարդ գիտնականներ
երիտասարդ գիտնականների խորհուրդ