Նորույթ հանգուցյալների հիշատակման օրերի համատեքստում

Մկրտչյան Ս․ 2019. Նորույթ հանգուցյալների հիշատակման օրերի համատեքստում. Աստվածաբանական  և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, հատոր Ա, Երևան, ԵՊՀ հրատ․, էջ 101-107:

Հեղինակներ / Authors: 
Սամվել Մկրտչյան
Աղբյուր / Source: 
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու
Տարի / Year: 
2019
No.: 
Ա