ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ հրատարակած գրականության մատենագրություն 05.03.2020