Շտեմարան

Հեղինակ Տարի Վերնագիր Աղբյուր Ֆայլ/Հղում
Թամար Հայրապետյան 2014 Խաչենագետի ներքնահովտի վերաբնակ հայության ենթաէթնիկ շերտերը. Վերամշակութայնացման հարցեր
Hovsepyan Roman 2014 Archaeobotanical Investigations at Iron Age III Tsaghkahovit (Appendix 1) Khatchadourian L. 2014. Empire in the Everyday: A Preliminary Report on the 2008–2011 Excavations at Tsaghkahovit, Armenia. American Journal of Archaeology 118(1), pp. 137-169.
Marutyan H., Petrosyan E., Petrosyan H., Hovsepyan R., Melkumyan H. 2014 Habitus: Studies in Anthropology and Archaeology, I Habitus: studies in anthropology and archaeology
Թամար Հայրապետյան 2014 Երգինքան իրեք խնձոր վեր ընգավ ու տասը խրատ, Հայ ժողովրդական հեքիաթներ Ղարաբաղի բարբառով
Թամար Հայրապետյան 2014 Հայ ժողովրդական հեքիաթների սյուժեների ու տիպերի նշացանկի նախնական տարբերակը (ըստ Աարնե-Թոմփսոն-Ութերի հեքիաթների տիպերի միջազգային նշացանկի)
Hovsepyan R. 2014 Preliminary data on anthracological study at Godedzor Chalcolithic settlement (Armenia) Habitus: Studies in Anthropology and Archaeology
Badalyan Ruben 2014 New data on the periodization and chronology of the Kura-Araxes culture in Armenia Paléorient
Badalyan R., Smith A.T., Lindsay I., Harutyunyan A., Greene A., Marshall M., Monahan B., Hovsepyan R., Meliksetian Kh., Pernicka E., Haroutunian S. 2014 A Preliminary Report on the 2008, 2010, and 2011 Investigations of Project ArAGATS on the Tsaghkahovit Plain, Republic of Armenia Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan
Թամար Հայրապետյան 2014 «Սասնա ծռերի» և հայկական հեքիաթների կրոնաառասպելաբանական զուգահեռները
Թամար Հայրապետյան 2013 Շիրակի ժողովրդական հեքիաթները (ըստ XX դարի սկզբի գրառումների)
Թամար Հայրապետյան 2013 Գրախոսություն, Հայերը, «Ժողովուրդներ և մշակույթներ» մատենաշար
ՍադոյանՆելլի 2013 Ակունքներ
Թամար Հայրապետյան 2013 Фольклорные взаимосвязи между народами Северного Кавказа и Армении
Թամար Հայրապետյան 2013 Վան-Վասպուրականի ժողովրդական հեքիաթները (ըստ XIX դ. երկրորդ կեսի գրառումների) Միջազգային գիտաժողով
Hovsepyan R. 2013 First archaeobotanical data from the basin of Lake Sevan Veröffentlichungen des landesamtes für denkmalpflege und archäologie Sachsen-Anhalt
Պետոսյան Ա., Տիրացյան Ն. 2012 Հայոց առաջին մայրաքաղաք Արմավիրը պաշտամունքային կենտրոն Պատմաբանասիրական հանդես
Թամար Հայրապետյան 2012 Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, Մոկս
Թամար Հայրապետյան 2012 Նվիրագործման ծեսը հեքիաթային անտառում (հայկական հրաշապատում հեքիաթների հիման վրա) Ոսկե դիվան հեքիաթագիտական հանդես
Ketcheyan Le’on 2012 Contes arme’niens, L’Oiseau d’Emeraude, Collecte’s par Tigrane A. Navassardian
Թամար Հայրապետյան 2012 Մետաքսի ճանապարհը առևտրատնտեսական և պատմամշակութային փոխառնչությունների ենթատեքստում (հայ ժողովրդական հեքիաթների հիման վրա) Հոդված

Էջեր