Շտեմարան

Հեղինակ Տարի Վերնագիր Աղբյուր Ֆայլ/Հղում
2023 Խորհրդային փորձառությունն ու ժառանգությունը Հայաստանում 2, ծրագիր
2023 Systemizing the Past
2023 ԶԻՆՎՈՐԸ, ՔՈՒՐՄՆ ՈՒ ԱՌԵՎՏՐԱԿԱՆԸ
2023 АРМЯНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ВЕСТНИК , , ,
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՎԵՏԻՍ 2023 ՍՈԹՔ ԳԱՎԱՌԸ ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐՈՒՄ ԸՍՏ ՊԱՏՄԱՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ
2023 «АРМЯНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ВЕСТНИК» ,
Գալստյան Միհրան 2023 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ- ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ 2023 The Soviet Experience in Armenia
2023 ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ, ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ. գիտաժողովի ծրագիր
2022 Памятники армянской культуры: коллекции К.З. Кавтарадзе из собрания Российского этнографического музея
Թադևոսյան Աղասի 2022 Պատերազմը մասնակիցների պատմություններում. մարդաբանական հետազոտություն
Հասմիկ Աբրահամյան, Ռոման Հովսեփյան, Անի Սարատիկյան 2022 Սյունիք․ մշակույթը և բնությունը գիտաժողովի ամփոփագրեր ՀԱԻ
A. Pomieciński, A. Tadevosyan, K. Fedorowicz, G. Ordyan 2022 Ludność cywilna wobec wojny w Górskim Karabachu: Antropologia straty i cierpienia
2022 Aramazd, vol. XVI, iss. 1-2, 2023
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 2022 Սոթք. Հողի մշակութային հիշողությունը
Լևոն Պետրոսյան 2022 Das Gräberfeld von Lchashen am Sevan-See (Լճաշենի դամբարանադաշտը Սևանա լճի ափին)
խմբագիրներ՝ Մ. Բադալյան, Ք. Մարտիրոսյան-Օլշանսկի, Ա. Բոբոխյան 2022 Ծովային Հայաստան. Ուդուրի-Էթիունի երկրի հնագիտական ժառանգությունը
Գալստյան Մ., Հակոբյան Գ., Մնացականյան Լ., Գալստյան Ն. 2022 ՀԵՏԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԳԱՂԹԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ. ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏԸ
Գայանե Քոչարյան 2022 Անտիկ Դվինը համաժամանակյա բնակավայրերի համակարգում
Ռոման Հովսեփյան 2022 Սյունիք․ մշակույթը և բնությունը - Գիտաժողովի ծրագիր ՀԱԻ

Էջեր