Հայաստանի վաղ հնագիտության բաժին

Աշխատակազմ

Անի Ադիգյոզալյան-ի նկարը Անի Ադիգյոզալյան Կրտսեր գիտաշխատող
Անի Սարատիկյան-ի նկարը Անի Սարատիկյան Հայցորդ
Աննա Խեչոյան-ի նկարը Աննա Խեչոյան Կրտսեր գիտաշխատող
Արամ Գևորգյան-ի նկարը Արամ Գևորգյան Առաջատար գիտաշխատող
Artur Petrosyan-ի նկարը Արթուր Պետրոսյան Գիտաշխատող
Արմինե Հարությունյան-ի նկարը Արմինե Հարությունյան Կրտսեր գիտաշխատող
Արսեն Բոբոխյան-ի նկարը Արսեն Բոբոխյան Առաջատար գիտաշխատող
Բենիկ Վարդանյան Կրտսեր գիտաշխատող
Բորիս Գասպարյան-ի նկարը Բորիս Գասպարյան Գիտաշխատող
Գարեգին Թումանյան-ի նկարը Գարեգին Թումանյան Ավագ գիտաշխատող
Ինեսա Հովսեփյան-ի նկարը Ինեսա Հովսեփյան Կրտսեր գիտաշխատող
Իրեն Քալանթարյան-ի նկարը Իրեն Քալանթարյան Գիտաշխատող
Լիլիթ Տեր-Մինասյան-ի նկարը Լիլիթ Տեր-Մինասյան Կրտսեր գիտաշխատող
Լևոն Պետրոսյան-ի նկարը Լևոն Պետրոսյան Առաջատար գիտաշխատող
Հայկ Հայդոսյան-ի նկարը Հայկ Հայդոսյան Կրտսեր գիտաշխատող
Subscribe to RSS - Հայաստանի վաղ հնագիտության բաժին