«Մշակութային մարդաբանությունը Լեհաստանում. պատմությունն ու ներկան»

Polish Cultural Anthropology
Երք, 09/20/2016 - 18:00 - 21:00

Դասախոսությունը նվիրված է լինելու մշակութային մարդաբանության ձևավորմանը Լեհաստանում, դրա զարգացմանն ու հիմնարար միտումներին:

Մշակութային մարդաբանությունն այն հումանիտար գիտություններից է, որ ուսումնասիրում է մարդուն և մշակույթը, ինչպես նաև դրանց փոխհարաբերությունները: Դասախոսության հիմնական նպատակը լինելու է բացահայտել այդ գիտակարգի զարգացման հիմնական ճանապարհները Լեհաստանում, ինչպես նաև ցույց տալ դրա փոխհարաբերությունը համաշխարհային մարդաբանության հետ: Կներկայացվեն մարդաբանության զարգացման երեք էտապներ: Առաջին՝ Լուսավորության ժամանակաշրջանի և ոչ եվրոպական մշակույթների ազդեցությունը Լեհաստանում մշակութային մարդաբանության գիտակարգի ձևավորման վրա, վերջինիս ճակատագիրը Լեհաստանի սոցիալաիստական ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մարդաբանությունը ժամանակակից Լեհաստանում: Հիմնական ուշադրությունը կհատկացվի Լեհաստանում ժամանակակից մարդաբանական հետազոտությունների վրա, որոնք կարող են ցուցիչներ լինել այս գիտակարգի ինքնության զարգացման համար: Մշակութային մարդաբանության ձևավորման վրա ազդել է ոչ միայն իր սեփական պատմությունը, այլև՝ ինչպես է այն բարձրաձայնում տարբեր խնդիրների մասին, ինչ տեսություններ է ներկայացնում հասարակական զարգացման համար և ինչ ինստիտուցիոնալ կապեր է հաստատում այլ հումանիտար գիտակարգերի հետ: Հատկապես հետաքրքիր է դրա ազդեցությունը Լեհաստանում ձևավորված մարդաբանության ավանդույթի և կոսմոպոլիտ մշակույթի հետ համաձայնության կազմակերպման տեսանկյունից:

Ադամ Պոմիեչինսկի – դոկտոր պրոֆեսոր, աշխատում է Պոզնանի Ադամ Միցկիևիչի անվան էթնոլոգիայի և մշակութային մարդաբանության ինստիտուտում: Հանդիսանում է Լեհաստանի գիտությունների ակադեմիայի էթնոլոգիական գիտությունների կոմիտեի անդամ: Հիմնական հետաքրքրություններն են ժամանակակից մարդաբանությունը, ժամանակակից սոցիալական շարժումները, ինչպես նաև քաղաքային մարդաբանությունը:

 

Polska antropologia kulturowa: historia i współczesność Wykład poświęcony będzie antropologii kulturowej ukształtowanej w polskim kontekście narodowym. Antropologia kulturowa jest jedną z nauk o kulturze i o człowieku. Zasadniczym celem wykładu będzie przedstawienie rozwoju tej dyscypliny w Polsce oraz jej związków z antropologią światową. Omówione zostaną trzy etapy rozwoju badań antropologicznych: od oświeceniowych fascynacji polską kulturą ludową i kulturami pozaeuropejskimi zapowiadającymi powstanie nowej dyscypliny na ziemiach polskich, po losy antropologii kulturowej w czasach komunistycznych oraz czasy współczesne. W procesie kształtowania się antropologii kulturowej w Polsce szczególna uwaga poświęcona zostanie współczesnym kierunkom badań, które mogą zostać uznane za ważne dla tożsamości tej dyscypliny. O jej obecnym kształcie decyduje nie tylko jej historia, ale także podejmowana przez nią problematyka, teoria społeczna rozwijana przez poszczególnych badaczy i ośrodki etnologiczne, zaplecze instytucjonalne, relacje z innymi naukami społecznymi i humanistycznymi oraz znaczenie społeczne. Tak zarysowana problematyka wpisuje się w ogólną dyskusję nad narodowymi tradycjami antropologicznymi oraz kosmopolitycznymi uwarunkowaniami tej dyscypliny.

Adam Pomieciński – profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany, pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest członkiem Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk. Interesuje się antropologią współczesności, antropologią ruchów społecznych i etnologią miasta.

 

Facebook event

Send to