Error message

 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 699 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 700 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 701 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 704 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 706 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 302 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 303 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 311 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 318 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 826 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 835 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_name(): Session name cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 838 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_set_save_handler(): Session save handler cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 245 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: session_id(): Session ID cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 269 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).

Գիտական ծրագրեր և արշավախմբեր

Հայոց նյութական և ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ուսումնասիրություն ծրագիր

 

Հնագիտություն

Հնագույն և Հին Հայաստան: Հնագիտական սկզբնաղբյուրների պեղումներ և ուսումնասիրություն ենթածրագիր

Արարատյան դաշտի մ.թ.ա. VII-VI հազ. նեոլիթյան մշակույթը (ըստ Ակնաշեն բնակավայրի տվյալների)

Սասունիկի  դամբարանադաշտ:  Ուսումնասիրություն և նյութերի

Արգիշթիխինիլիի արևմտյան թաղամասերը և դամբարանդաշտը

Քուչակի  բրոնզ-երկաթեդարյան  հուշարձանների  ուսումնասիրություն

Հայաստանի Հանրապետության տարածքի վաղ հոլոցենի հուշարձանները. մշակութային առանձնահատկությունների դրսևորման և ժամանակագրության հիմնախնդիրները

Կիմերա-սկյութական մշակութային ընդհանրությունը Հայքում

Ներքին Գոդեձորի էնեոլիթյան բնակատեղիի ուսումնասիրություն (ըստ 2005-2015 թթ. պեղումների տվյալների)

Լոռի Բերդի դամբանադաշտի ժամանակագրությունը

Մարգահովիտ բնակավայրի պեղումներ և ուսումնասիրություն

Հայաստանի վիշապաքարերը

Հայաստանի քարի դարի օլդուվեյան և աշելյան հուշարձանների պեղումներ և ուսումնասիրություն (2015-2020 թթ.)

Հայաստանի քարի դարի հուշարձանների պեղումներ և ուսումնասիրություն (2015-2020 թթ.)

Խեցեգործական մշակույթը էնեոլիթյան Հայաստանում

Վտանգված հնագիտական հուշարձանների պեղումներ և ուսումնասիրություն

Հայաստանի ժայռապատկերների ուսումնասիրություն

Հնագիտական հուշարձաններից հայտնաբերված մարդաբանական նյութերի ուսումնասիրություն

Հնագիտական հուշարձաններից հայտնաբերված բուսաբանական մնացորդների ուսումնասիրություն

Վաղ բրոնզի դարի խեցեղենի ուսումնասիրություն

Անտիկ Հայաստանի գեղարվեստական մշակույթը. ուղղություն և ոճ

Արմավիրը վաղ անտիկ դարաշրջանում (մ. թ. ա  6 – 3 –րդ դարեր)

Անտիկ Հայաստանի արտաքին առևտուրը ըստ հնագիտական և դրամագիտական տվյալների (Ք. ա. VI- Ք. հ. V դդ.)

Դվինը անտիկ ժամանակաշրջանում

Տաշիրի անտիկ մշակույթն ըստ Դեբեդի ավազանի հնագիտական համալիրների տվյալների

Դվին քաղաքը և նրա պեղումները,  2010-2014թթ. պեղումների հիմնական արդյունքները   

Խամշի վանքը. պատմա-հնագիտական ուսումնասիրություն

Մարմաշենի վանքը. պատմա-հնագիտական  ուսումնասիրություն

Գետափ I, 2007-2014 թթ. պեղումների հիմնական արդյունքները

Արցախի վաղքրիստոնեական  մշակույթը. հուշարձաններ, կոթողներ, արձանագրություններ

Հյուսիսարևմտյան Հայաստանի միջնադարյան հուշարձանների պատմահնագիտական ուսումնասիրություն (Թալին, Մարալիկ)

Միջնադարյան խեցեղենի պատրաստման տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները

 

Քարաշամբի դամբարանադաշտի պեղումներ և ուսումնասիրություն (2016 – 2020 թթ.) ենթածրագիր

Քարաշամբի դամբարանադաշտի պեղումներ և ուսումնասիրություն (2016 – 2020 թթ.)

 

Արտաշատ մայրաքաղաքի պեղումներ և ուսումնասիրություն ենթա­ծրագիր

Արտաշատ մայրաքաղաքի երրորդ նորահայտ արխիվը

Մայրաքաղաք Արտաշատի նորահայտ տաճարական համալիրի վերակազմության խնդիրները

Ժամանակակից Հայաստանի տարածքից դուրս հայտնաբերված անտիկ հուշարձանների պատմահնագիտական ուսումնասիրություն

 

Դիվան հայ վիմագրության պրակների կազմում և հրատարակություն ենթածրագիր

Դիվան հայ վիմագրության 10-րդ պրակի (Շիրակի մարզ) կազմում և հրատարակություն

Դիվան հայ վիմագրության 10-րդ պրակի (Արմավիրի մարզ) կազմում և հրատարակություն

Դիվան հայ վիմագրության Սյունիքի լրացուցիչ պրակի  կազմում և հրատարակություն

 XIX դարի հայ տեղագիրների վիմագրագիտական ժառանգությունը

Սեդրակ Բարխուդարյանի կյանքն ու վիմագրագիտական գործունեությունը

 

Ազգաբանություն

Ավանդականը և նորը հայոց մշակույթում. պահպանման  և զարգացման խնդիրներ ենթա­ծրա­գիր

Գյուղատնտեսական մթերքի վերամշակման ժողովրդական միջոցներն ու եղանակները (ջրաղացներ, հնձաններ, ձիթհաններ)

ՀՀ  բնակչության խոշոր ներէթնիկ խմբերի կառուցվածքը, քարտեզի կազմում (մասշտաբ 1 : 200 000)

Ժողովրդական թատրոնի առասպելա­կան ակունքները

Տիկնիկը ծիսական արարողությունների խոր­հրդանիշ

Հետխորհրդային Հայաստանի առօրեա­կանությունը. արդի վիճակը և փոխա­կերպ­ման միտումները

Խորհրդային գյուղի առօրեականությունը (մարդաբանական ուսումնասիրություն)

Վերաբնակությունը Արցախի ազա­տա­գր­ված տարածքներում

Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղ­վող անձանց (ֆիզիկական և իրա­վա­բա­նական) անվանումներ Հայաստա­նում արդի փուլում

Միգրացիան և միգրացիոն քաղաքա­կա­նության մշակութային առումները ՀՀ-ում Արմին Թ. Վեգները (1886-1978 թթ.) և հայերը 

Ազգագրության բաժնի աշխատակիցների (Դ. Վարդումյան, Յու.  Մկրտումյան, Ա. Օդա­բաշ­յան) արխիվների մշակում և հա­մա­կար­գում

Կաթի վերամշակման ավանդական եղա­նակ­ները Հյուսիսային Հայաստա­նում

Հացկերույթը հայոց ավանդական մշա­կույ­թում

Էթիկետը և դրա փոխակերպումները Երևանում անկախության շրջանում

Պարը հայոց ամուսնահարսանեկան ծիսա­կարգում

Խաղերը հայոց սոցիալմշակութային հա­մա­կարգում

Արմին Թ. Վեգները (1886-1978 թթ.) և հայերը

Հայոց ավանդական և արդի քաղաքային համայնքները (պատմազգագրական ուսումնասիրություն)

Հայոց հասարակական մշակույթի դրսև­որում­ները խորհրդային շրջանում և դրա արդի զարգացումները

 

Առօրեականությունը անցյալում և ներկայում. մարդաբանական ուսում­նա­սի­րութ­յուն ենթածրագիր

Հիշողության մարդաբանություն

Անցյալի մասին հիշողությունը հայոց առօրյայի դրսևորումներում (ցեղասպանության և հոլոքոստի համեմատության օրինակով)

 

Հայաստանի սոցիալական շարժումների մարդաբանական ուսումնասիրություն

Ղարաբաղյան շարժումը/Հայկական հեղափոխությունը (1988-1990) Արևելաեվրոպական հեղափոխությունների (1989) համատեքստում (պատմա-ազգաբանական հետազոտություն)

Ղարաբաղյան շարժումը 30 տարվա հեռավորությունից (մարդաբանական ուսումնասիրություն)

Հայաստանյան արդի քաղաքացիական շարժումները մարդաբանական տեսանկյունից

Էթնիկ կոնֆլիկտի և բռնության մարդաբանություն. առօրեականություն ու հիշողություն

 

Խորհրդային և հետխորհրդային Հայաստանի ժողովրդական քրիստոնեության մարդաբանական ուսումնասիրություն

Անձնականը և հանրայինը ժողովրդական քրիստոնեության մեջ

Երազն ու տեսիլքը հայ մշակույթում

Ժողովրդա-քրիստոնեական բանավոր պատմությունները բանասացների կենսակերպի համատեքստում (Շիրակի մարզ)

Կրոնական պրակտիկաների տարածա-ժամանակային կազմակերպումը ժողովրդական քրիստոնեության մեջ

 

Տոնի մարդաբանություն

Տոնական ներկան և հիշողությունը. մարդաբանական ուսումնասիրություն

 

Հայաստանի քաղաքների  մարդաբանական ուսումնասիրություն

Երևան քաղաքի  մարդաբանական ուսումնասիրություն (1950-ականներից մինչև մեր օրերը)

Գյումրու խորհրդային և հետխորհրդային ուրբանիստական գործընթացներն ու քաղաքային առօրյան

Աղետի մարդաբանություն (1988 թ. երկրաշարժի օրինակով)

Ոչ ֆորմալ շուկաները արդի Հայաստանում. մարդաբանական ուսումնասիրություն

 

Ենթաէթնիկ և սոցիալական խմբերի մարդաբանական ուսումնասիրություն

Հայ ինքնության նորովի դրսևորումները հայրենիք – սփյուռք հարաբերությունների արդի փուլում

Հետխորհրդային Հայաստանի կանանց մասնագիտական և ոչ մասնագիտական զբաղմունքի մարդաբանական ուսումնասիրություն

 

Վիզուալ մարդաբանական ուսումնասիրությունների համար շտեմարանի կազմում

Խորհրդային առօրեականությունը ըստ ընտանեկան լուսանկարների

Ազգայնականության պատկերագրությունը Հայաստանի Հանրապետությունում

1988 թ. երկրաշարժի վիզուալ արձանագրումը

Հայոց հարսանիքը լուսանկարներում և տեսաֆիլմերում. վիզուալ-մարդաբանական ուսումնասիրություն

Ստալինյան բռնաճնշումները Հայաստանում. փաստաթղթեր, լուսանկարներ, տեսաֆիլմեր

Ուխտագնացությունների և սրբավայրերի վիզուալ արձանագրում

 

Կիրառական ազգագրություն ենթածրագիր

Հիշողության մարդաբանություն

Հայոց ցեղասպանության ընտանեկան հիշողությունը զոհերի երրորդ սերնդի միջավայրում

 

Խորհրդային և հետխորհրդային Հայաստանի ժողովրդական քրիստոնեության մարդաբանական ուսումնասիրություն

Ժամանակակից կրոնական պրակտիկաները Հայաստանի հանրապետության գյուղական բնակչության միջավայրում: Ժողովրդական կրոնական վարքի դինամիկան

 

Տոնի մարդաբանություն

Տոնական մշակույթի արդի զարգացումները. ավանդականի վերադարձ, արդիականի ներթափանցում և ներդրում

 

Ենթաէթնիկ և սոցիալական խմբերի մարդաբանական ուսումնասիրություն

Դերսիմ և դերսիմցիներ: Էթնիկություն, կրոն, ինքնություն. ընտրության մղումներն ու տագնապները

Ֆորմալ և մշակութային սահմանը որպես սուբէթնոմշակութային ինքնությունների ձևավորման միջոց կամ նոր ինքնության առաջացում

Իրանական ընտանիքի և իրանահայ ընտանիքի փոփոխությունները Իրանական հեղափոխությունից հետո (Թեհրանի օրինակով)

Մեծ հայրենադարձության տարիներին Հայաստան ներգաղթած իրանահայերի մարդաբանական ուսումնասիրություն

 

Սոցիալմշակութային գործընթացները Հայաստանում (ավանդույթ և արդիականություն) ենթածրագիր

Հայոց ամուսնա-հարսանեկան  և հուղարկավորության ավանդույթների արդի դրսևորումները

Հայոց  տոնածիսական  մշակույթ

Աշխատանքային միգրացիայի սոցիալ-մշակութային փոխակերպումները Հայաստանում

Գեղարվեստական մշակույթի սպառման էթնոմշակութային առանձնահատկությունները Հայաստանում

Ընտանեկան   և  ազգակցական   արժեքային  համակարգի   փոխակերպումները  Հայաստանում

Հայաստանի հանրակրթության առանձա­հատկություններն ու հիմնախնդիրները վրաստանյան զուգահեռների համատեքստում. արդիականություն և ավանդույթ

ՀՀ-ում քաղա­քա­ցի­ա­­կան հա­սա­րա­կու­թյան  ձևա­վոր­ման էթնոմշակութային առանձնահատկությունները

Ուխտագնացությունը հայոց սոցիալ-մշակութային համակարգում (ավանդույթ և արդիականություն)

Հայաստանյան ուխտավայրերի էթնոմշակութային առանձնահատկությունները           

 

Սեփական և այլազգի միջավայրում հայերի համեմատական հետազոտության հիմնական ուղղություններըուսումնասիրության խնդիրներն ու հեռանկարները ենթածրագիր

Միգրացիոն գործընթացները սփյուռքում

Սոցիալական փոփոխությունների էթնիկ առանձնահատկությունները սեփական և այլէթնիկ միջավայրում հայոց մեջ

Ազգային պետություն չունեցող էթնիկ խմբերում սոցիոմշակութային գործընթացները

Էթնիկ մեդիան հայկական սփյուռքում

Հայ համայնքների ինքնակազմակերպման գործընթացը սփյուռքում

Սոցիալական ցանցերի էթնիկ համատեքստը

Եկեղեցին սփյուռքի հայերի էթնիկ ինքնության համակարգում

 

Բանագիտություն

Հայ բանահյուսություն: Համեմատական և տիպաբանական ուսումնասիրություններ ենթածրագիր

Հայ հմայական բանահյուսության ժանրային համակարգը (անեծք, օրհնանք, երդում և հմայական աղոթք, սպառնալիքի բանաձևեր)

«Սասնա ծռեր» հերոսավեպի Մոկաց պատումների վիպագեղարվեստական հատկանիշները

Հայ ժողովրդական երգիծական մանրապատումներ ուսումնասիրության, «Լոռու զվարճապատումներ», «Մանկական զվարճախոսություններ» ժողովածուների հրատարակության պատրաստում և հրատարակում

Հին առասպելները հայ վիպական ավանդության մեջ

«Սասնա ծռեր» ժողովրդական վեպի մոտիվների համեմատական ուսումնասիրություն

Հայ ժողովրդական հեքիաթների կայուն բանձևերի տիպաբանական և համեմատական հետազոտություն

Գայլի կերպարը հայ ավանդական բանահյուսության մեջ

Բուլանըխի (Հարք) հեքիաթները (ըստ Ե. Լալայանի խմբարշավի 1915-16 թթ. գրառումների)

Համշենահայերի բանավոր մշակույթը

Թիֆլիսահայ բանագիտական մտքի ձևավորման ու կայացման շրջափուլերը

ԱՄՆ-ի հայ համայնքի բանահյուսական արդի մշակույթը

 

Հայկական հրաշապատում հեքիաթների հիմնական մոտիվների ու դիպաշարերի զուգադրական ուսումնասիրություն ենթածրագիր

Հայկական հրաշապատում հեքիաթների հիմնական մոտիվների ու դիպաշարերի զուգադրական ուսումնասիրություն

 

Արխիվային նյութերի մշակում և հրատարակություն ենթածրագիր

Արխիվային նյութերի մշակում և հրատարակություն