Ինստիտուտի հրատարակած առաջին էլեկտրոնային գիրքը․ «Խորհրդային կյանքը բանավոր պատմություններում»

Խորհրդային կյանքը բանավոր պատմություններում (նյութերի ժողովածու). Կազմումը, ծանոթագրությունները, խմբագրումը, նախաբանը՝ պ. գ. թ. Հրանուշ Խառատյանի, ՀԱԻ Հրատարակչություն, Երևան, 2019, 672 էջ:

Շտեմարան

Խորհրդային կյանքը բանավոր պատմություններում

Խորհրդային կյանքը բանավոր պատմություններում

Խորհրդային կյանքը բանավոր պատմություններում (նյութերի ժողովածու). Կազմումը, ծանոթագրությունները, խմբագրումը, նախաբանը՝ պ. գ. թ. Հրանուշ Խառատյանի, ՀԱԻ Հրատարակչություն, Երևան, 2019, 672 էջ:

Հեղինակներ / Authors: 
Հրանուշ Խառատյան
Աղբյուր / Source: 
ՀԱԻ
Տարի / Year: 
2019
Վայր / Place: 
Երևան
Պիտակ / Tag: 
խորհրդային
բանավոր պատմություններ

Send to